Runinskrifter.net

Material ‘grå granit med röda inslag’ (‘sten’)

Inskrifter på grå granit med röda inslag (1):