Runinskrifter.net

Material ‘grå granit med pegmatit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå granit med pegmatit (1):