Runinskrifter.net

Material ‘grå granit ’ (‘sten’)

Inskrifter på grå granit (1):