Runinskrifter.net

Material ‘grå gnejsig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå gnejsig granit (2):