Runinskrifter.net

Material ‘grå gnejs och granatamfibolit’ (‘sten’)

Inskrifter på grå gnejs och granatamfibolit (1):