Runinskrifter.net

Material ‘grå gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på grå gnejs (3):