Runinskrifter.net

Material ‘gnejs med inslag av kvarts och glimmer’ (‘sten’)

Inskrifter på gnejs med inslag av kvarts och glimmer (1):