Runinskrifter.net

Material ‘glimmer- eller talkskiffer’ (‘sten’)

Inskrifter på glimmer- eller talkskiffer (1):