Runinskrifter.net

Material ‘finkornig rödaktig gnejs med tydliga inslag av pegmatit’ (‘sten’)

Inskrifter på finkornig rödaktig gnejs med tydliga inslag av pegmatit (1):