Runinskrifter.net

Material ‘finkornig grå gnejs omväxlande med röda skikt’ (‘sten’)

Inskrifter på finkornig grå gnejs omväxlande med röda skikt (1):