Runinskrifter.net

Material ‘finkornig gnejs med röda inslag’ (‘sten’)

Inskrifter på finkornig gnejs med röda inslag (1):