Runinskrifter.net

Material ‘brunviolett kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på brunviolett kalksten (38):