Runinskrifter.net

Material ‘brunröd sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på brunröd sandsten (1):