Runinskrifter.net

Material ‘brunröd jotnisk sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på brunröd jotnisk sandsten (1):