Runinskrifter.net

Material ‘brungrå kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på brungrå kalksten (3):