Runinskrifter.net

Material ‘brunaktig grå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på brunaktig grå granit (1):