Runinskrifter.net

Material ‘blåsvart finkornig skiffer gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på blåsvart finkornig skiffer gnejsgranit (1):