Runinskrifter.net

Material ‘blågrå strimmig gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå strimmig gnejs (1):