Runinskrifter.net

Material ‘blågrå skiffer stenart’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå skiffer stenart (2):