Runinskrifter.net

Material ‘blågrå kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå kalksten (5):