Runinskrifter.net

Material ‘blågrå grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå grovkornig granit (5):