Runinskrifter.net

Material ‘blågrå gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå gnejsgranit (1):