Runinskrifter.net

Material ‘blågrå gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå gnejs (2):