Runinskrifter.net

Material ‘blågrå glimmerskiffer’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå glimmerskiffer (1):