Runinskrifter.net

Material ‘blågrå glimmerrik gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå glimmerrik gnejs (1):