Runinskrifter.net

Material ‘blågrå finkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på blågrå finkornig granit (2):