Runinskrifter.net

Material ‘blåaktig gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på blåaktig gnejsgranit (1):