Runinskrifter.net

Material ‘biotitgnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på biotitgnejs (1):