Runinskrifter.net

Material ‘använd i spismur av sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på använd i spismur av sandsten (1):