Runinskrifter.net

Material ‘amfibolit med vita mineralinslag’ (‘sten’)

Inskrifter på amfibolit med vita mineralinslag (1):