Runinskrifter.net

Material ‘amfibolit i möte med rosafärgad gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på amfibolit i möte med rosafärgad gnejs (1):