Runinskrifter.net

Material ‘alabaster’ (‘sten’)

Inskrifter på alabaster (1):