Runinskrifter.net

Material ‘ölandskalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på ölandskalksten (1):