Runinskrifter.net

Material ‘tenn’ (‘metall’)

Inskrifter på tenn (5):