Runinskrifter.net

Material ‘silver med guldbeläggning’ (‘metall’)

Inskrifter på silver med guldbeläggning (1):