Runinskrifter.net

Material ‘klätt med koppar’ (‘metall’)

Inskrifter på klätt med koppar (1):