Runinskrifter.net

Material ‘förgyllt’ (‘metall’)

Inskrifter på förgyllt (5):