Runinskrifter.net

Material ‘rådjur’ (‘ben/horn’)

Inskrifter på rådjur (1):