Runinskrifter.net

Material ‘oxhorn’ (‘ben/horn’)

Inskrifter på oxhorn (1):