Runinskrifter.net

Material ‘ländkota’ (‘ben/horn’)

Inskrifter på ländkota (1):