Runinskrifter.net

Korsform G1, enligt Lager

G1
1050–1080
Korsform G1

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (1):