Runinskrifter.net

Brakteattyp Okänd

Inskrifter på brakteater av typ Okänd (1):