Runinskrifter.net

Brakteattyp E

Inskrifter på brakteater av typ E (0):