Runinskrifter.net

Brakteattyp D

Inskrifter på brakteater av typ D (2):