Runinskrifter.net

Brakteattyp B

Inskrifter på brakteater av typ B (21):