Runinskrifter.net

Föremåltyp yxskaft

Inskrifter på föremål av typ yxskaft (2):