Runinskrifter.net

Föremåltyp vigvattenkar

Inskrifter på föremål av typ vigvattenkar (1):