Runinskrifter.net

Föremåltyp vävlod

Inskrifter på föremål av typ vävlod (3):