Runinskrifter.net

Föremåltyp vävbricka

Inskrifter på föremål av typ vävbricka (1):