Runinskrifter.net

Föremåltyp tympanon

Inskrifter på föremål av typ tympanon (1):